Garanciával kapcsolatos tudnivalók

Vevőinknek joguk van arra, hogy a vásárlás időpontjától számított 14 napon belül elálljanak a vásárlástól és visszaküldjék a megvásárolt árut, illetve lemondjá a megrendelt szolgáltatást. Ez az ún. gondolkodási, illetve elállási idő. Ezen az időszakon belül a vásárlónak nem kell megindokolnia, miért lép vissza a vásárlástól.

Az uniós jog értelmében továbbá a kereskedőnek kétéves (jogszabály által előírt) szavatosságot kell nyújtania a vásárlónak arra az esetre, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a termékleírásnak, vagy ha a jellemzői eltérnek a hirdetésben szereplő vagy a vásárlónak bemutatott termék jellemzőitől.

A jog által biztosított szavatosság

Mennyi ideig lehet a jog szerinti szavatossági igényt érvényesíteni új és használt cikkek esetében?

A szavatosság tartama általában 2 év, használt cikkeknél viszont ez 1 évre lerövidülhet. 

Ha hibás a termék, kinek a felelőssége rendezni a helyzetet?

Ez az eladó felelőssége, még az internetes platformon vásárolt termékek vagy szolgáltatások esetében is.

Mennyi időn belül kell a fogyasztónak reklamálnia az eladónál, ha hibás a termék?

A fogyasztónak a termék átvételétől számított 2 hónapon belül jeleznie kell az eladó felé a hibát.

Kinek kell bizonyítania/cáfolnia a hiba meglétét, és mennyi ideje van erre?

A teljesítést követő első 6 hónapban az eladónak kell bizonyítania, hogy a kérdéses termék vagy szolgáltatás hibátlan („fordított bizonyítási teher”). Ezt követően a bizonyítás felelőssége a fogyasztót terheli.

Igénybe lehet-e venni fogyasztói vizsgálatot végző harmadik felek segítségét a bizonyításhoz?

Az Igazságügyi Minisztérium kiadott egy hivatalos listát azokról a független szakértőkről, akiknek a szakvéleményét az eladók és a vevők egyaránt kikérhetik.

Milyen ingyenes lehetőségekkel élhet a fogyasztó a hibás teljesítésből adódó helyzet orvoslására? Határidőhöz van-e kötve, hogy mikorra kell orvosolni a problémát?

A fogyasztói jogok érvényesítésének megadott sorrendje van:

  • A fogyasztó legelőször – saját belátása szerint – javítást vagy cserét kérhet (a szavatosság választott formájának megfelelő módon). Ezért fizetnie nem kell, de ésszerű időn belül jeleznie kell igényét. Nem lehet a teljes termék cseréjét kérni, ha a hiba súlyossága nem áll arányban a termék értékével, vagy ha az alternatív megoldás kevesebb költséggel járna.
  • A fogyasztó akkor kérheti a vételár visszatérítését vagy leszállítását, ha az eladó nem tudja ésszerű időn belül, illetve a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül megjavíttatni vagy kicserélni a terméket, illetve ha a javítás vagy csere már nem szolgálja a fogyasztó érdekeit. Amennyiben az eladó nem tudja megfelelő határidőre megjavítani a terméket, azt maga a fogyasztó is – az eladó költségén – megjavíthatja vagy megjavíttathatja.

Az eladónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy megpróbálja megjavíttatni vagy kicserélni a hibás terméket.

A javított/kicserélt termékek esetében újraindul a szavatossági időszak?

Igen, új kétéves szavatossági időszak veszi kezdetét a termék cseréjekor. Javítás esetén az új alkatrészekre szintén új kétéves szavatosság vonatkozik. A javítás idejére a szavatossági időszak fel van függesztve.

Élhet-e követeléssel a fogyasztó az importőrrel vagy a szállítói láncban közvetítőként eljáró vállalkozással, illetve magával a gyártóval szemben?

A jog által biztosított szavatosság keretén belül nem. A termékfelelősség azonban alapot adhat erre.

Amennyiben nem lehet békés úton rendezni az ügyet, mennyi idő áll a fogyasztó rendelkezésére ahhoz, hogy bírósághoz forduljon?

Az elévülési időszak – hacsak nincs megszakítva – két év, amely a termékek átvételétől veszi kezdetét.

A kötelező jótállással párhuzamosan a nemzeti jog biztosít egyéb szavatosságot?

Egyes tartós fogyasztási cikkekre, például a mobiltelefonokra, a bútorokra, az elektronikus fogyasztási cikkekre és a személygépjárművekre egyéves jótállás vonatkozik. A jótállási időszakban a bizonyítási kötelezettség (a bizonyítás terhe) az eladót terheli. Amennyiben az eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba a szerződésben foglalt feltételek megszegéséből ered, mentesül a hibás teljesítés miatti felelősség alól. Az ingatlan vagyontárgyakra ötéves szavatossági időszakot állapít meg a jog.

A Ptk. bevezette az ún. termékszavatosság fogalmát is, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó – különleges körülmények esetén – közvetlenül a gyártóval szemben is nyújthat be követelést a kérdéses termék forgalomba hozatalának napjától számított 2 éven belül. A fogyasztó kérheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Szerződéses jótállás

Kinél érvényesítheti a fogyasztó a szerződéses jótállást?

A jótállást vállaló félnél, aki lehet az eladó, a gyártó, de akár garanciavállalóként fellépő harmadik fél is. Mindig olvassa el a rendelkezésre bocsátott jognyilatkozatot.

Meddig tart általában a szerződéses jótállási időszak?

Tartama általában 1–5 év, de legtöbbször egybeesik a jog által biztosított szavatosság időtartamával, azaz 2 év. Nagyobb értékű cikkek esetében általában hosszabb a jótállási időszak, amely gyakran a termék megadott alkotóelemeire vonatkozik.

A szerződéses jótállás ingyenes?

Nem feltétlenül. A kereskedő saját maga határozza meg, hogy a szerződésben milyen további kötelezettségeket vállal, így a jótállásért akár díjat is felszámíthat.

A szerződéses jótállás csak aláírással érvényes?

Az egyetlen feltétel az eladóval szemben az, hogy a szerződéses jótállást foglalja írásba, és nyomtatott formában, illetve – távértékesítés vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén – tartósan rendelkezésre álló formában tegye hozzáférhetővé.

Milyen információknak kell szerepelniük a jótállásban?

A nyilatkozatban ismertetni kell a jótállás tartalmát, külön kitérve az összes lényegi elemre, így például a jótállás tartamára, árára és földrajzi hatályára. Fel kell tüntetni továbbá a kötelezett vállalkozás adatait, és utalni kell benne a jog által biztosított szavatosságra.